Loading...

Eligibility

  • स्नातक तह (चार बर्षे वि. एड. प्रथम बर्षमा) भर्ना हुन मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कक्षा १२ मा समग्रमा C+ (२.०१ ग्रेड पोईन्ट) प्राप्त गरेको वा १० + २ सो सरहको तहमा कम्तिमा दोस्रो श्रेणीमा उत्तिर्ण गरेको हुनु पर्ने छ।
  • स्नाकोत्तर तह (दुई बर्षे एम. एड. प्रथम बर्षमा) भर्ना हुन मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट सम्वन्धित विषयमा वि. एड. वा सो सरहको तह उत्तिर्ण गरेको हुनु पर्ने छ।

Academic programs in campus

Enquiry For Admission

B.ED.

Subjects

 

  • English
  • Nepali
  • Mathematics
  • Population
  • Health and Physical

M.ED.

Subjects

 

  • English
  • Nepali